dagtid

Utsikt över Kotor Bay under dagen med fokus på ruinerna av Kotors fästning.

Kotors ruiner – vy över dagen | Kotor, Montenegro

Kotors befästningar är en anmärkningsvärd konstruktion som har påverkats av flera arkitektoniska stilar, med den venetianska stilen som dominerande. Tyvärr har de skadats av kraftiga jordbävningar under 1500- och 1600-talen. Följderna av den senaste händelsen i april 1979 syns fortfarande på Kotors fästning.