Presidentpalatset | Vilnius

Detta palats, som ligger i centrala Vilnius, har varit säte för Litauens president sedan 1997. Detta palats historia är dock mycket längre – arbetet med att bygga det började redan på 1300-talet.

Vilnius palats

På 1300-talet skänkte prins Jogaila denna plats till Vilnius biskopar. Palatset började byggas huvudsakligen i renässansstil. Byggnaden byggdes dock om många gånger fram till 1700-talet, då Vilniuspalatset brann ner två gånger. Därefter byggdes den om i klassicistisk stil och efter 1813 i empirestil. Efter den senaste delningen av Polen (vid den tiden förenades Polen och Litauen genom en union) blev palatset ryska tsarers egendom. Efter andra världskriget blev byggnaden den sovjetiska arméns egendom. Först 1993 övergick palatset till att ägas av Litauens presidentkansli.

 

Sedan byggnaden ändrades till kontor har den varit under ständig ombyggnad för att inte bara bli presidentens arbetsplats utan även hans bostad. När du passerar palatset och ser en flagga vaja (som på den här bilden) betyder det att presidenten antingen är hemma eller på kontoret just då.

Picture of Lisandra Correia

Lisandra Correia

More photos to discover:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nico Trinkhaus Portrait

Nico Trinkhaus
Photography

Do you like what you see?

Most of our photos are available as Fine Art Prints and can be licensed for business use. Contact us!