Sächsische Schweiz

Höst & Sächsische Schweiz - "Sächsische Schweiz", Tyskland.

Höst | Sächsische Schweiz, Tyskland

Det var roligt att upptäcka att namnet “Sächsische Schweiz” kommer från 1600-talet. År 1766 gick de två schweiziska konstnärerna Adrian Zingg och Anton Graff med i Dresdens konstakademi. De två konstnärerna skrev många brev där de jämförde landskapet – som då hette Meissen Highlands – med sitt hemland. Namnet fick stor spridning och snart var hela området känt på detta sätt.