Trakais slott | Litauen

Arbetet med att bygga slottet Trakai i Litauen påbörjades redan på 1300-talet.

Trakais slott historiska fakta

Bygget av detta gotiska slott vid Galvesjön beställdes av storhertig Kiejstutun av Litauen och arbetet fortsatte av hans son Vytautas, som dog i slottet 1430. På den tiden var Trakais slott ett viktigt centrum i storhertigdömet Litauen. Den politiska betydelsen av denna gotiska byggnad började dock minska efter slaget vid Grunwald, och därför upphörde arbetet med att förbättra och renovera slottet.

 

Under århundradenas lopp förföll Trakais slott tills det nästan var en ruin. Det var inte förrän på 1800-talet, när Trakai kom under ryskt styre, som arbetet med att återuppbygga staden påbörjades. Under första världskriget försökte till och med Tyskland återställa slottet till dess forna glans, vilket ledde till att specialister på historisk rekonstruktion kom till Trakai. Det var dock bara det projekt som inleddes 1951 och pågick fram till 1961 som lyckades återställa slottet till dess forna glans.

 

Tack vare den noggranna rekonstruktionen har slottet behållit sin ursprungliga stil, som till hälften är gotisk och till hälften renässans. När man står på bron som leder över Galvesjön till slottet och inte ser de moderna husen som ligger utspridda längs stranden, är det som att resa tillbaka i tiden. Med lite fantasi kan man se Ladislaus Jagiellos följe galoppera mot slottet på 1400-talet.

Lisandra Correia

Lisandra Correia

More photos to discover:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nico Trinkhaus Portrait

Nico Trinkhaus
Photography

Do you like what you see?

Most of our photos are available as Fine Art Prints and can be licensed for business use. Contact us!