Nürnbergs slott | Nürnberg, Tyskland

Nürnbergs slott ( Nürnberger Burg) är en av de mest framstående medeltida befästningarna i Tyskland. Dessutom representerar slottet det heliga romerska rikets och den tyska nationens makt och betydelse.

Nürnbergs slott – Kejsarstaden

Det första skriftliga omnämnandet av Nürnbergs slott är från år 1050. Utgrävningarna visade dock att Nürnbergkullen varit bebodd långt tidigare. När du besöker denna befästning kommer du att märka att den består av tre huvuddelar. För det första det kejserliga slottet (Kaiserburg), för det andra Burggrafens slott(Burggrafenburg) och för det tredje den “kejserliga staden”. På fotot fångade Nico slottets innergård, med hedentornet, det kejserliga kapellet och det “djupa hjulet”.

Sammanfattningsvis kan man säga att det vi idag tror om medeltidens kungar är att de hade ett slott där de tillbringade hela sitt liv. Men i Tyskland, liksom i vissa andra länder, hade kungar inte en särskild plats som sittplats och de tidiga länderna en huvudstad. Istället reste de genom sitt land och besökte slott på vägen. Nürnbergs slott var en av dessa viktiga kejserliga besittningar där tyska kungar och tysk-romerska kejsare under några århundraden vistades under sina resor.

Lisandra Correia

Lisandra Correia

More photos to discover:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nico Trinkhaus Portrait

Nico Trinkhaus
Photography