Belem-tornet | Lissabon, Portugal

Belem Tower byggdes på 1500-talet av kalksten som en del av ett försvarssystem vid floden Tagus och byggdes som en ceremoniell port till Lissabon. Detta är dock inte den enda anledningen till att tornet är så berömt och att det fortfarande finns med på UNESCO:s världsarvslista. Belemtornet är en symbol för de portugisiska sjöfärderna under upptäcktsresornas tidsålder.

En liten ö nära Lissabons kust

Det finns många historier kopplade till Belemtornet. En av dem, som jag fann särskilt intressant, berodde på dess sammansättning och läge. Om du upplever utsikten på nära håll ser du att den nästan ligger längs stranden i Lissabondistriktet Belem. Det finns en träbro som du kan se till vänster i bilden och som förbinder tornet med marken. Legender säger dock att tornet byggdes i mitten av floden Tagus flodenmen efter jordbävningen 1755 ändrade floden sitt flöde och lämnade tornet något strandat. Det är intressant att Belemtornet ursprungligen byggdes på en liten ö nära Lissabons kust.

Under dagen verkar det som om Belemtornet står på land, men när kvällen kommer stiger vattnet i Tagus och om man står på höger sida kan man se Belemtornet stå ensamt på ön.

Nico Trinkhaus

Nico Trinkhaus

Nico Trinkhaus is the mind-blind photographer, using cameras to create visions and memories that otherwise would be lost to him.

More photos to discover:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nico Trinkhaus Portrait

Nico Trinkhaus
Photography