gruzy

Łaźnie osmańskie | Pafos, Cypr

Łaźnie osmańskie | Pafos, Cypr

W drodze z naszego hotelu do supermarketu, odkryliśmy starożytne ruiny pięknie odbijające zachodzące słońce. Przypuszczam, że ruiny te są ukrytą częścią obszaru archeologicznego w Pafos. Staraliśmy się znaleźć kilka informacji o tym miejscu – datę jego budowy, czas zamknięcia i rozwój w złotym wieku. Niestety, te czasochłonne łaźnie zostały zapomniane przez przewodników turystycznych.