Alcobaça

: Cistercian Abbey of Alcobaça (church and monastery); Portugal

Kościół i klasztor Alcobaça | Portugalia

Kościół i klasztor rzymskokatolicki w miejscowości Alcobaça jest często przeoczany przez turystów. Opacto cystersów Alcobaça jest jednym z pierwszych gotyckich kościołów wybudowanych w Portugalii. Poza