Gdańsk

Żuraw w Gdańsku

Żurawia | Gdańsk, Polska

Gdańsk jest tak wspaniałym miastem, a przy całej otaczającej go wodzie na pewno można wpaść na pomysł, aby w Gdańsku powędkować. Ja miałem dużo szczęścia z pogodą. Chmury spowodowały wspaniały zachód słońca, ale nie minęło dziesięć minut i zaczęło lać. Ale i pod innymi względami nie da się uchwycić tej sceny po raz drugi.