Cypr

Panorama Nikozja, Cypr

Nikozja

Trudno jest pisać o Cyprze bez wywoływania spolaryzowanych emocji lub reakcji wielu Europejczyków, zwłaszcza Cypryjczyków. Stolica, Nikozja, do dziś jest podzielona między Greków i Turków