Zaznacz stronę

Gondole | Wenecja, Włochy

Weneckie gondole stoją w bezruchu; lato we Włoszech

Widzisz głównie gondole w jednym miejscu na tej ziemi – Wenecji. Jest w nich więcej historii i znaczenia, niż można by się spodziewać. A jest ich tylko kilkaset – możesz być gondolą tylko wtedy, gdy otrzymasz licencję od gildii weneckiej.

Pierwsze gondole zostały zarejestrowane w XI wieku, kiedy to łodzie o płaskim dnie przepływały przez płytkie kanały Wenecji. W XVI wieku prawo weneckie zabraniało gondolierom malowania ich łodzi na kolor inny niż czarny. Zostały one również ujednolicone pod względem kształtu i wielkości. Gondola może ważyć do 700 kg i ma 280 części składowych. Może być również zbudowana z 8 różnych rodzajów drewna.

Jeśli przyjrzeć się uważnie pierwszej gondoli na tym zdjęciu, można zauważyć kawałek metalu lub ornament, można powiedzieć. Kawałek ten nazywany jest „żelazkiem”, co ma znaczenie praktyczne i metaforyczne. Znaczenie praktyczne jest takie, że kawałek ten ma chronić gondolę w przypadku zderzenia z czymś. Wędrując jednak po Wenecji i zwracając uwagę na różne gondole Ferro, można zauważyć, że nie wszystkie są do siebie podobne. W Wenecji jest 6 rodzajów „Ferro”, z których każdy jest symbolem 6 dzielnic Wenecji.

Gondole weneckie były moją inspiracją dla zdjęć zrobionych podczas weekendu, który tam spędziliśmy. Choć bardzo inspirujące, były bardzo trudne do uchwycenia, ponieważ były ustawione w ciągłym ruchu przez fale. W ten wczesny, spokojny poranek udało mi się jednak uchwycić je nadal.

Jak ci się podoba ten efekt?

You mainly see gondolas in one place on this Earth – Venice. There is more history and meaning in them that you would probably expect. And there are only a few hundred of them – you can only be a gondolier if you receive a license from the Venice’s guild.

The first gondolas used was recorded in the 11th Century, where the flat bottom boats were driven through the shallow channels of Venice. In the 16th Century, Venice’s laws forbade gondoliers from painting their boats in any other colour than black. They also became unified in shape and size. A gondola can weigh up to 700 kg and has 280 component pieces. It can also be built from 8 different kinds of wood.

If you would look closely at the first gondola in this photo, you will notice a metal piece or an ornament one could say. This piece called “ferro” – the “iron”, which has practical and metaphorical meaning. The practical meaning is that the piece is supposed to protect the gondolas if it collided with something. If you wander through Venice though, and pay attention to the different gondola Ferro’s, you will notice that not all of them are alike. In Venice, there are 6 kinds of “Ferro” which are each symbol of 6 districts of Venice.

The Venice gondolas were my inspiration for the photos taken during the weekend that we spent there. Though very inspirational, they were very difficult to capture as they were set in constant movement by the waves. During this early calm morning however, I managed to capture them still.

How do you like the effect?

Get it On Your Wall

Nico Trinkhaus Sumfinity Com
My goal is always to create the best possible and most exciting photos to do justice to the places where they’ve been taken.

Maybe this place evokes some good memory for you?

Or it’s a place which you always dreamed to be one day?

I wish a high-quality print of my photo will bring you a feeling of being there at any time!

Buy Online License   Buy Print

100% Satisfaction Guarantee

Money Back Guarantee

All artwork purchases are covered under our 100%, „take 30 days decide” money back guarantee.
If you are not satisfied with your purchase you can return it for a credit, refund or exchange within 30 days.

Lifetime Fade Free

The artworks sold as „Fine Art Prints” are exclusively printed using fade-free fine art archival papers and inks.
If your artwork was to fade, send it back to us and we will replace it at no charge for as long as you own it. No questions asked.

Lifetime Framing Warranty

We use only use the finest archival materials, and we guarantee that our framing will not damage your artwork in any way.
However, if for some reason something was ever to happen, you are 100% covered. If artwork was damaged because of our framing, we will reframe or replace it at no charge.

Powiązane wpisy

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share this
13.4k