Imperial

Keiserlik loss Poznanis | Poola

Poznani keiserlik loss ehitati Saksa keisrile ja Preisimaa kuningale Wilhelm II-le. Alates 1710. aastast on loss täitnud erinevaid funktsioone – siin asusid Saksamaa valitsuse ametid ja pärast Teist maailmasõda sai sellest taas ülesehitatud Poola kultuuriürituste toimumiskoht.