Λευκωσία

Λευκωσία

Είναι δύσκολο να γράψει κανείς για την Κύπρο χωρίς να προκαλέσει πολωμένα συναισθήματα ή αντιδράσεις από πολλούς Ευρωπαίους, ιδίως Κύπριους. Η πρωτεύουσα, η Λευκωσία, μοιράζεται